Loading...
Područja djelovanja 2021-01-19T11:46:05+00:00

MIRENJE – MEDIJACIJA

– postupak u kojem stranke u konfliktu ili sporu u sigurnom ozračju uz pomoć treće nepristrane osobe izmiritelja, imaju priliku riješiti spor na vlastiti način, najčešće sklapanjem nagodbe
– Odvjetnik Ilija Boić registrirani je izmiritelj kod Ministarstva pravosuđa RH, te kod Hrvatske udruge za mirenje, gdje kontinuiranom naobrazbom konstantno usavršava miriteljske vještine

PARNIČNI POSTUPCI I OBVEZNO PRAVO

– zastupanje stranaka (pravnih i fizičkih osoba) u parničnim i drugim postupcima pred domaćim sudovima i drugim tijelima

NASLJEDNO I OBITELJSKO PRAVO

– sastavljanje oporuka, ugovora o doživotnom uzdržavanju i drugih isprava vezanih za raspolaganje imovinom
– sastavljanje sporazuma o podjeli bračne stečevine
– pravno savjetovanje i zastupanje u ostavinskim postupcima
– pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima razvoda braka i uzdržavanja

NEKRETNINE I ZEMLJOKNJIŽNO PRAVO

– sastavljanje svih ugovora vezanih uz nekretnine (kupoprodaja, darovanje, najam, zakup)
– zastupanje u svim zemljoknjižnim postupcima (služnosti, tereti, smetanje posjeda, uređenje međe, nužni prolaz…)
– prikupljanje dokumentacije i savjetovanje vezano za upis ili provjeru nekretnine (parcelacija, upis nekretnine u zemljišne knjige, provjera dokumentacije u investicijske svrhe…)

KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

– obrana u kaznenim i prekršajnim postupcima
– sastavljanje privatnih tužbi
– zastupanje oštećenika u kaznenim i prekršajnim postupcima

NAPLATA POTRAŽIVANJA

– zastupanje u ovršnim postupcima
– savjetovanje i zastupanje vezano uz naplatu potraživanja

RADNO PRAVO

– zastupanje u radnim sporovima
– savjetovanje vezano uz zapošljavanje ili prestanak radnih odnosa
– izrada pravilnika o radu i drugih srodnih akata

TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA

– zastupanje pred trgovačkim sudom
– postupci vezani uz osnivanje, statusne promjene, te likvidaciju trgovačkih društava
– pravna podrška poslovanju trgovačkih subjekata

UPRAVNO PRAVO

– zastupanje u svim vrstama postupaka pred upravnim tijelima (porezni i carinski postupci, postupci izvlaštenja, postupci vezani uz mirovinsko osiguranje…)

PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I AUTORSKO PRAVO

– pravna pomoć i savjetovanje vezano uz zaštitu autorskih i srodnih prava
– registracija patenta

JAVNA NABAVA

– savjetovanje i zastupanje u postupcima javne nabave

USTAVNO PRAVO I EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

– pokretanje postupka pred Ustavnim sudom ili Europskim sudom za ljudska prava

ZATRAŽITE PRAVNI SAVJET.

Kontaktirajte nas!

ZATRAŽITE PRAVNI SAVJET.

Kontaktirajte nas!